Jiujiang Meisha Shell Products Processing Plant
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Jiujiang Meisha Shell Products Processing Plant
Jiangxi, China

Main Categories

Shell mosaic
shell paper
MOP(shell) Pearl Nucleus
Shell button
3,00 US$ - 4,50 US$/Foot vuông/Feet vuông
200 Foot vuông/Feet vuông(Min. Order)
14,00 US$ - 16,50 US$/Foot vuông/Feet vuông
3 Foot vuông/Feet vuông(Min. Order)
5,00 US$ - 5,40 US$/Cái
3 Cái(Min. Order)
6,50 US$ - 7,20 US$/Foot vuông/Feet vuông
3 Foot vuông/Feet vuông(Min. Order)
30,00 US$ - 550,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
0,10 US$ - 0,20 US$/Kilogram
1 Kilogram(Min. Order)
31,00 US$ - 39,00 US$/Kilogram
10 Kilogram(Min. Order)