Jiujiang Meisha Shell Products Processing Plant
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Jiujiang Meisha Shell Products Processing Plant
Jiangxi, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: No.8 ,meisha Industrial district
No. of Production Lines: Above 10
Contract Manufacturing: Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: Below US$1 Million
Gửi email cho nhà cung cấp này